Vedenie spoločnosti

Ing. Dalibor Novotný

Ing. Dalibor Novotný

riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva

tel.: +421 48 414 26 22
e-mail: dalibor.novotny@stavbymostov.sk

Ing. Martin Krchnák

Ing. Martin Krchnák

finančno správny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

tel.: +421 48 414 26 22
e-mail: martin.krchnak@stavbymostov.sk

David Čáp, MBA

David Čáp, MBA

výrobný riaditeľ a člen predstavenstva

tel.: +421 48 414 26 22
e-mail: david.cap@stavbymostov.sk

JUDr. Barbora Lámerová, LL.M.

JUDr. Barbora Lámerová, LL.M.

právnik a člen predstavenstva

tel.: +421 48 414 26 22
e-mail: barbora.lamerova@stavbymostov.sk

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica