Projekty

SMS a.s. (STAVBY MOSTOV SLOVAKIA) patrí v súčasnej dobe na Slovensku k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam realizujúcim mostné stavby. Naša firma je súčasťou najvýznamnejšej stavebnej skupiny sveta, francúzskej spoločnosti VINCI. Významnú úlohu v jej smerovaní a napredovaní hrajú aktuálne potreby a situácia na stavebnom trhu, ale aj silný konkurenčný boj. Keďže budovanie diaľnic, či rýchlostných ciest bolo v posledných rokoch ovplyvnené nízkymi cenami, spoločnosť prijala rozhodnutie diverzifikovať svoju činnosť, a to do oblasti vodohospodárskych a pozemných stavieb. Uvedené rozhodnutie bolo správne, keďže spoločnosti pomohlo minimalizovať riziká a zároveň zvýšiť jej finančnú stabilitu. V rámci segmentu vodohospodárskych stavieb spolupracujeme s mnohými skúsenými spoločnosťami kde sa formou spoločných konzorcií podieľame na výstavbe verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (Krásnovce – Šamudovce, Valaliky – Geča, Spišské Podhradie, Podunajské Biskupice, Valaská, Považany). V polovici roku 2014 sme získali významnú zákazku na realizáciu mostných objektov na diaľničnom úseku D3, úsek Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) s finančným objemom cca 26 mil. EUR, ktorá bola realizovaná v združení so spoločnosťami EUROVIA SK, a.s. a HOCHTIEF CZ, a.s. Uvedená zákazka bola pre našu spoločnosť v nasledujúcich 2 rokoch kľúčová a pomohla nám zabezpečiť stabilitu a stala sa spolu s projektom PPP R1 najdôležitejšou referenčnou stavbou.

Ambíciou našej spoločnosti SMS a.s. je byť významným hráčom na slovenskom stavebnom poli a získavať tie najvýznamnejšie zákazky. K tomu nám jednoznačne prispieva pomoc našej materskej spoločnosti SMP ako aj skúsenosti a finančná sila skupiny SMP a Vinci, na čo sme právom hrdí a za čo im patrí veľká vďaka.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica