História

Spoločnosť SMS a.s. (pôvodne STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.) bola založená na jar v roku 1997 ako jedna z dvoch dcérskych spoločností vtedajšej spoločnosti Stavby mostů Praha, a. s. (teraz SMP CZ, a.s.). Prvá spoločnosť SM 7 bola zameraná na predpínanie železobetónových konštrukcií a spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. bola vytvorená s prvotným cieľom výstavby mostov na území Slovenskej republiky. Počas prvých desiatich rokov pôsobenia spoločnosť realizovala predovšetkým opravy a sanácie mostných objektov, kedy jej ročný obrat dosahoval úroveň cca 2 mil. EUR. Spoľahlivosť a kvalita prevedených prác spoločnosti zabezpečila postupný nárast obratu ako aj spoluprácu s najväčšími stavebnými spoločnosťami na slovenskom trhu. Spoločnosť začala realizovať mostné objekty na významných diaľničných stavbách (zákazka R2 Figa – obchvat, Mengusovce – Jánovce,  R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie), čím si vytvorila jednak dobré meno ako aj rešpekt v očiach konkurencie. Zlomovým rokom pre spoločnosť bol rok 2009, kedy spoločnosť dostala príležitosť potvrdiť svoju kvalitu na prvom a doposiaľ jedinom PPP projekte (Public-Private Partnership) - R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat.  Na projekte s objemom viac ako 95 mil. EUR naša spoločnosť zrealizovala 24 mostných objektov a 15 protihlukových stien, čím prispela k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti na novovybudovaných 51,6 kilometroch slovenských ciest. Pri výstavbe mostov boli použité monolitické konštrukcie na pevnej skruži ale i prefabrikované (priečne alebo pozdĺžne) nosné konštrukcie. Spoločnosť aj po ukončení projektu PPP R1 pokračuje v realizácii projektov s celoslovenským rozmerom, či už pre najvyšších verejných investorov ako Národnú diaľničnú spoločnosť, Slovenskú správu ciest, ako aj pre viaceré spoločnosti a organizácie zo súkromného sektora. 

Za obdobie 17 rokov spoločnosť prešla výrazným vývojom, a to od sanácií a rekonštrukcií cez inžinierske stavby až k pozemným a vodohospodárskym stavbám. Všetko s jednoznačným zámerom, vytvorením pevného a stabilného postavenia na slovenskom stavebnom trhu.

V roku 2015 mala spoločnosť 18 rokov, symbolicky povedané je už plnoletá, čo jej na jednej strane umožňuje prijímať slobodné rozhodnutia, ale na druhej strane ju zároveň zaväzuje k zodpovednosti za svoje činy. Všetci jej zamestnanci sú zárukou toho, že bude prijímať správne rozhodnutia a že tak do budúcna len potvrdí svoje stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu.

Dňa 30. apríla 2016 došlo k zmene názvu spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na SMS a.s. podľa rozhodnutia predstavenstva. Zmena názvu súvisela s rozšírením ponuky stavebných činností, realizovaných našou spoločnosťou.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica