Ekonomické údaje

Spoločnosť SMS a.s. každoročne spracováva svoju výročnú správu:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica