Dozorná rada

Aktuálne zloženie dozornej rady spoločnosti SMS a.s. k 01/07/2020 je nasledovný:
Ing. Martin Doksanský

Ing. Martin Doksanský

generálny riaditeľ SMP CZ, a.s. a predseda dozornej rady

Mgr. Stanislav Kubica

Mgr. Stanislav Kubica

člen dozornej rady

Ing. Lucie Zímová

Ing. Lucie Zímová

členka dozornej rady

Milan Svoboda

Milan Svoboda

člen dozornej rady

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica