Levice I/51 most ev. č. 51-146

Levice I/51 most ev. č. 51-146

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, II. Fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji, Cesta I/51 Levice , most. ev. č. 51-146

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Investor: Združenie: Strabag PalS – STRABAG – INPEK HOLDING

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Levice, Nitriansky kraj

Doba realizácie: 05/2019 – 04/2021 (otvorenie mosta: 30.12.2020; dokončenie úprav pod mostom: 04/21)

Jedná sa o rekonštrukciu 12-poľového trámového mosta so ŽB spriahajúcou doskou, s dvoma krajnými podperami a 11-timi dvojicami pilierov. Mostný objekt sa nachádza v staničnom obvode železničnej stanice Levice, kde prekračuje tri koľaje. Ďalej mostný objekt preklenuje dve miestne komunikácie. Pod mostom sa  nachádzajú súkromné pozemky využívané ako záhrady, skladovacie plochy, verejné priestranstvá a elektrická rozvodná trafostanica.
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica