Rekonštrukcia mosta 1211-004 Poriadie

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta 1211-004 Poriadie

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Investor: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Poriadie, okres Myjava, Trenčiansky kraj

Doba realizácie: 08/2020 – 05/2021

Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad železničnú trať č.121 Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce pred obcou Poriadie na ceste III/1211. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta 1211-004 Poriadie
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta 1211-004 Poriadie
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta 1211-004 Poriadie

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica