Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4, Nemecká

Názov stavby: Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4, Nemecká

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Investor: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Nemecká-Hubová, Banskobystrický kraj

Doba realizácie: 04/2020 – 06/2021
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica