I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

Názov stavby: I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Investor: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ: Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat

Miesto realizácie: Brezno, Banskobystrický kraj

Doba realizácie: 09/2020 – 03/2023
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica