Rekonštrukcia mostných objektov v TSK

Názov stavby: Rekonštrukcia mostných objektov:
1. Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov;
2. Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou;
3. Rekonštrukcia mostných objektov (Podvažie ev.č. 507 - 092)

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Investor: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Čertov, Lazy pod Makytou, Podvažie

Doba realizácie: 05/2020 - 12/2021


DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica