Základné informácie o firme

SMS a.s. (STAVBY MOSTOV SLOVAKIA) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti SMP CZ, a.s, ktorá  má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže ako aj závesných a visutých mostov. Materská spoločnosť SMP úspešne pôsobí aj v segmente vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb a postupne sa presadzuje aj v oblasti ekologických a energetických stavieb.

Naša spoločnosť spolu so spoločnosťami PRUMSTAV, ARKO, FREYSSINET, OK TŘEBESTOVICE, PREFA PRO a našim 100 % akcionárom spoločnosťou SMP CZ, a.s. tvorí SKUPINU SMP s vytvoreným modelom a pravidlami riadenia zavedenými od leta 2013. Skupina SMP je súčasťou VINCI Construction, ktorá je 100 % vlastníkom SMP CZ, a.s.

Spoločne patríme do celosvetovej Skupiny VINCI, svetového lídra v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúcim k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa. Skupina VINCI zamestnáva takmer 191 tisíc spolupracovníkov v stovke krajín.

Keďže víziou Skupiny je globálny úspech a neobmedzuje sa iba na ekonomické výsledky, VINCI sa zaväzuje k environmentálnej, sociálnej a spoločenskej výkonnosti. Jej ambíciou je vytváranie dlhodobej hodnoty nielen pre svojich klientov a akcionárov ale aj pre celú spoločnosť. Hlavnou konkurenčnou výhodou skupiny VINCI je kvalitné partnerstvo so zákazníkmi a s ich prostredím. Hlavné zásady a princípy  skupiny VINCI sú zadefinované v novom manifeste „spoločne“.

Ambície, hodnoty a princípy Skupiny chce po zohľadnení reálnych podmienok na Slovensku presadzovať aj naša spoločnosť.

Myslíme si, že naša spoločnosť svojou činnosťou uľahčuje ľuďom život, predovšetkým tým že sa podieľame na budovaní infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie. Naším poslaním je získanie dôvery investorov, vytváranie hodnôt pre našich akcionárov a poskytnutie možnosti pre našich zamestnancov podieľať sa na spoločnom úspechu.

Chceme ponúkať vysokú kvalitu služieb v oblasti realizácie stavebných diel za súčasného dodržovania zásad ochrany ŽP a prevencie znečisťovania ŽP. Rovnako ako skupina VINCI, aj my chceme stavať predovšetkým na férových vzťahoch s investormi, dodávateľmi a v neposlednej rade aj s našimi zamestnancami. Postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti sme sa stali stabilnou a spoľahlivou stavebnou spoločnosťou na trhu, čo by sme chceli zachovať aj do budúcna. 

Obchodné meno:

SMS a.s.

Dátum zápisu do OR:

26/09/1997

IČO:

35727951

Sídlo:

Partizánska cesta 91

Banská Bystrica

974 01

Spoločnosť zapísaná

Telefón:

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10197&SID=3&P=0

+421 48 414 26 22

Fax:

+421 48 414 83 59

E-mail:

stavbymostov@stavbymostov.sk

E-mail obchod:

business@stavbymostov.sk

E-mail zamestnanie:

job@stavbymostov.sk

E-mail ekonomické:

efaktury@stavbymostov.sk

Akcionári k 31/12/2014: 100 % SMP CZ, a.s.

Základný kapitál:

534 520 EUR,
161 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobne v menovitej hodnote 3 320 EUR

Materská spoločnosť: SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Kontakt:

.

http://www.smp.cz

http://www.vinci.com

 

.

VÍZIA SMS 2025

POLITIKA SPOLOČNOSTI

PROFIL SPOLOČNOSTI SMS a.s.

UŽ 20 ROKOV SPOLOČNE

ETICKÝ KÓDEX VINCI

VINCI PROTIKORUPČNÝ KÓDEX

VINCI ETICKÁ CHARTA

COMPLIANCE KODEX SKUPINY SMP

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica