Vedúci stredísk

Aktuálne spoločnosť SMS a.s. realizuje svoju činnosť v rámci týchto divízií a regionálnych závodov:
DIVÍZIA DOPRAVNÉ STAVBY

DIVÍZIA DOPRAVNÉ STAVBY

stav. David Čáp, vedúci divízie

tel.: +421 918 681 362
e-mail: david.cap@stavbymostov.sk

DIVÍZIA VODOHOSPODÁRSKE A POZEMNÉ STAVBY

DIVÍZIA VODOHOSPODÁRSKE A POZEMNÉ STAVBY

Ing. Alexander Macko, vedúci divízie

tel.: +421 918 245 654
e-mail: alexander.macko@stavbymostov.sk

Regionálny Závod STRED

Regionálny Závod STRED

Ing. Pavel Kout, vedúci závodu

tel.: +421 917 519 489
e-mail: pavel.kout@stavbymostov.sk

Regionálny Závod VÝCHOD

Regionálny Závod VÝCHOD

Ing. Matej Pindroch, vedúci závodu

tel.: +421 905 968 082
e-mail: matej.pindroch@stavbymostov.sk

Regionálny závod ZÁPAD

Regionálny závod ZÁPAD

Ing. Dalibor Trebichalský, vedúci závodu

tel.: +421 915 613 908
e-mail: dalibor.trebichalsky@stavbymostov.sk

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica