Vedúci divízií a závodov

Aktuálne spoločnosť SMS a.s. realizuje svoju činnosť v rámci týchto divízií a regionálnych závodov:
DIVÍZIA DOPRAVNÉ STAVBY

DIVÍZIA DOPRAVNÉ STAVBY

stav. David Čáp, vedúci divízie

tel.: +421 918 681 362
e-mail: david.cap@stavbymostov.sk

DIVÍZIA VODOHOSPODÁRSKE A POZEMNÉ STAVBY

DIVÍZIA VODOHOSPODÁRSKE A POZEMNÉ STAVBY

Ing. Alexander Macko, vedúci divízie

tel.: +421 918 245 654
e-mail: alexander.macko@stavbymostov.sk

Regionálny Závod STRED

Regionálny Závod STRED

Ing. Pavel Kout, vedúci závodu

tel.: +421 917 519 489
e-mail: pavel.kout@stavbymostov.sk

Regionálny Závod VÝCHOD

Regionálny Závod VÝCHOD

Ing. Igor Baláž, vedúci závodu

tel.: +421 918 681 363
e-mail: igor.balaz@stavbymostov.sk

Regionálny Závod SEVER

Regionálny Závod SEVER

Milan Grbál, vedúci závodu

tel.: +421 917 297 519
e-mail: milan.grbal@stavbymostov.sk

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica