Štandardy

ŠTANDARDY BOZP

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa naši spolupracovníci vracali domov z práce zdraví. Preto sa snažíme pre našich zamestnancov zabezpečiť tie najlepšie možné podmienky pre bezpečnú prácu.

V spoločnostiach Skupiny SMP sa vykonávajú všetky činnosti v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami. Zároveň sa uplatňujujú aj štandardy, ku ktorým naša materská spoločnosť, SMP CZ, a.s., dospela počas 30-ročného pôsobenia na českom trhu.                   
Tieto bezpečnostné štandardy sú záväzné nielen pre nás a našich zamestnancov, ale aj pre všetkých našich spolupracovníkov na našich stavbách.

Ďakujeme za ich dodržiavanie!

Všetky spoločnosti Skupiny SMP majú zavedený a certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia podľa špecifikácie ISO 45001 (pôvodne OHSAS 18001).

Každý rok si stanovujeme nové ciele v oblasti BOZP a ich plnenie vyhodnocujeme. Každoročne sa pripájame k Medzinárodnému týždňu bezpečnosti Skupiny VINCI. Medzinárodný týždeň využívame k nadštandardným, interaktívnym školeniam, rekapitulácii situácie v oblasti BOZP a získavanie spätnej väzby od našich ľudí.

Vítame a oceňujeme návrhy na zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu a k zlepšeniu bezpečnosti našej práce. Apelujeme preto na všetkých našich zamestnancov, spolupracovníkov a dodávateľov, aby boli aktívnou súčasťou tímu v otázkach bezpečnosti a iniciatívny v lepšom využívaní našich zdrojov a vybavenia.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica