Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Predmetom podnikania spoločnosti SMS a.s. je budovanie infraštruktúry. Popri výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii mostov, kanalizácií, čističiek odpadových vôd a ďalších objektov, sledujeme i ďalší cieľ – prijímame zodpovednosť voči zainteresovaným stranám.

Firemnú kultúru staviame na hodnotách, akými sú rešpekt, solidarita a presvedčenie, že ľudia majú prednosť pred systémami a že predpokladom každého úspešného projektu je spojenie individuálnej iniciatívy s kolektívnou prácou.

ETICKÝ KÓDEX VINCI

VINCI ETICKÁ CHARTA

VINCI PROTIKORUPČNÝ KÓDEX

COMPLIANCE KODEX SKUPINY SMP

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica