Regionálne závody a strediská

Aktuálne spoločnosť SMS a.s. realizuje svoju činnosť v rámci týchto regionálnych závodov a stredísk:
Regionálny Závod STRED

Regionálny Závod STRED

Ing. Pavel Kout, vedúci závodu

tel.: +421 917 519 489
e-mail: pavel.kout@stavbymostov.sk
adresa: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Regionálny Závod VÝCHOD

Regionálny Závod VÝCHOD

Ing. Igor Baláž, vedúci závodu

tel.: +421 918 681 363
e-mail: igor.balaz@stavbymostov.sk
adresa: Moldavská cesta 2273/10, 040 11 Košice

Regionálny Závod ZÁPAD

Regionálny Závod ZÁPAD

Ing. Juraj Pojezdál, vedúci závodu

tel.: +421 918 702 561
e-mail: juraj.pojezdal@stavbymostov.sk
adresa: Pod Gaštanmi 6 - Vrakuňa, 821 07 Bratislava

STREDISKO SKRUŽÍ A MECHANIZÁCIE

STREDISKO SKRUŽÍ A MECHANIZÁCIE

PaedDr. Peter Kunkela

tel.: +421 905 610 218
e-mail: peter.kunkela@stavbymostov.sk
adresa: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica