Predstavenstvo

Spoločnosť SMS a.s. je k 01/04/2019 zastúpená:
Ing. Dalibor Novotný

Ing. Dalibor Novotný

riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák

Ing. Martin Krchnák

finančno-správny riaditeľ spoločnosti a podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA

David Čáp, MBA

výrobný riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica