Portfólio

DOPRAVNÉ STAVBY

 • Monolitické železobetónové a predpäté konštrukcie
 • Prefabrikované železobetónové a predpäté mosty a konštrukcie
 • Segmentové technológie
 • Spriahnuté oceľovo-betónové mosty a konštrukcie
 • Zavesené mostné konštrukcie
 • Železničné oceľové mosty
 • Prefabrikované presypané konštrukcie
 • Rekonštrukcie mostov a výstavba oceľových a drevených lávok
 • Protihlukové steny
 • Realizácia a prenájom podperných konštrukcií, lešenia a výstupových veží

VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY

 • Protipovodňové úpravy riek a potokov
 • Kanalizácie a čističky odpadových vôd
 • Revitalizácie a stavebné úpravy mestských plôch

POZEMNÉ STAVBY

 • Rekonštrukcie nebytových budov pre školstvo, vzdelávanie
 • Revitalizácie kultúrnych pamiatok, budov pre kultúru
 • Dostavby nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení

 • tryskanie konštrukcií pieskom
 • izolatérske práce
 • skruže

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica