Certifikáty, osvedčenia

Spoločnosť aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.

Je držiteľom certifikátov manažmentu kvality podľa EN ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa EN ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa OHSAS 18001. 

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica