Certifikáty, osvedčenia

Spoločnosť aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.

Je držiteľom certifikátov manažmentu kvality podľa EN ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa EN ISO 14001, manažmentu BOZP podľa ISO 45001 a osvedčenia o registrácii v schéme EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica