Benefity-zamestnancom


HLAVNÝM MOTTOM NÁS VŠETKÝCH SA MUSÍ STAŤ PRESVEDČENIE, ŽE VŠETCI SME JEDEN TÍM, KAŽDÝ MÁME SVOJU ROLU V TÍME A ZÁROVEŇ, ŽE NIE SÚ MALÉ ROLE. 

NIE JE DOLEŽITÉ KTO JE RIADITEĽ A KTO POMOCNÝ ROBOTNÍK. STAVBU POSTAVÍ TÍM A NEJDE TO ANI BEZ STAVBYVEDÚCEHO ANI BEZ ROBOTNÍKA, POTREBUJEME K TOMU ROVNAKO PROJEKTANTA AJ FAKTURANTKU.

NIKTO TU NIE JE ZBYTOČNÝ.

 

Držiac sa vyššie uvedeného spoločnosť SMS a.s. svojim zamestnancom poskytuje:

 • stravovacie poukážky plne hradené zamestnávateľom
 • príspevok zamestnávateľa na DDS
 • životné poistenie hradené zamestnávateľom
 • vzdelávacie programy
 • home office 5 dní
 • možnosť investovania do firemných akcií VINCI

A aký je pohľad našich zamestnancov? Pre nich sú silné stránky:

 • podpora profesionálneho rastu 
 • spokojnosť so zamestnaním
 • vytrvalé zameranie tímu na najdôležitejšie ciele
 • dodržovanie záväzkov medzi členmi tímu
 • angažovanosť zamestnancov pre smerovanie tímu
 • zapojenie a motivovanie zamestnanca 

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica