Oprava mostov s ev. č. 50-069 a ev. č. 50-070, Drietoma

Názov stavby: Oprava mosta ev. č. 50-069 cez Žitkovský potok, Drietoma a Oprava mosta ev. č. 50-070 cez potok Drietomica, Drietoma
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Drietoma, Trenčianky kraj
Doba realizácie: 06/2022 – 12/2022

Jedná sa o opravu dvoch jednopólových mostov na ceste I/9 za obcou Drietoma v smere na Brno (CZ). Oprava mostov je realizovaná po polovičkách, pričom sa vždy uzavrie jeden jazdný pruh.

Oprava spočíva vo výmene mostného zvršku, ktorý sa odbúra až po nosnú konštrukciu. Odstráni sa vozovka, záchytný systém, rímsa a prechodové oblasti sa odkopú. Na moste sa vybuduje nová spriahajúca doska, izolačný systém a osadia sa povrchové mostné dilatačné závery. Na okrajoch mosta sa vybudujú rímsy, na ktorých bude osadený nový záchytný systém. V prechodových oblastiach sa vybudujú záverné múriky, osadí sa drenáž a uloží sa medzerovitý betón.

Pod mostom sa odstránia naplaveniny, opory a svahy sa spevnia kamennou dlažbou ktorá bude zaistená prahmi a pätkami. Vybudujú sa obslužné schodiská a osadia sa žľabovky pre odvedenie zrážkovej vody.

nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt
nový objekt

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica