Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 – 006

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513 - 006
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Investor: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SMS a.s. – Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec
Miesto realizácie: Hlohovec, Trnavský kraj
Doba realizácie: 02/2022 – 08/2023

Pri odkrývaní základov mosta sme zistili, že na pôvodných existujúcich pilótach pilierov sa nachádzali trhliny, boli značne degradované, ktoré vážne ohrozovali stabilitu mosta. Preto sme v záujme bezpečnosti motoristov a chodcov požiadali úrady, aby bola z mosta okamžite vylúčená doprava. Od mimoriadnej uzávierky sme priebežne pracovali na spevňovaní základov mosta a zrealizovalo sa zosilnenie pilierov obetónovaním. V priebehu prvej etapy rekonštrukcie počas realizovaných  prác došlo k posilneniu spodnej stavby a k prípravám pre zosilnenie nosnej konštrukcie mosta. Týmito vykonanými opatreniami sme sa dostali až do takého štádia, že sme umožnili návrat chodcov na most. Pre ich pohyb je vyhradený 1,5-1,8 metra široký koridor. Koridor je označený dočasným dopravným značením a metodickými bezpečnostnými pokynmi na informačných tabuliach pri vstupe na most, aj pri výstupe z mosta. Pracovisko je zabezpečené tak, aby sa chodci nedostali na stavenisko. Momentálne budeme pokračovať na zosilnení NK, externom predpínaní konštrukcie a rozšírení mosta betonážou vyrovnávacích spádových dosiek. Celý proces končí pokládkou vozovkového súvrstvia tak, aby sme neskôr boli schopní spustiť premávku po moste.

https://hlohoveckymost.sk/

http://www.stavbymostov.sk/--6-467-09022022-prevzatie-staveniska-zakazky-rekonstrukcia-mosta-cez-rieku-vah-na-ceste-ll513-v-hlohovci-ev-c-mosta-513-006


DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica