01.07.2022 Nové logo spoločnosti SMS

Od 01.07.2022 sa mení logo našej spoločnosti v súlade s jednotnou komunikačnou stratégiou skupiny VINCI Construction CS, do ktorej SMS a.s. patrí.

http://www.stavbymostov.sk/-logo

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica