01.05.2022 Integrácia spoločností EUROVIA SK, a.s. a SMS a.s. na Slovensku

K 01.05.2022 došlo k integrácii spoločností EUROVIA SK, a.s. a SMS a.s. na Slovensku. Spoločnosti budú pôsobiť v rámci novoznikajúcej skupiny VINCI Construction CS, najväčšej stavebnej skupiny v Českej republike a na Slovensku. Cieľom integrácie EUROVIA SK a SMS je schopnosť poskytovať našim zákazníkom komplexné služby vo všetkých odboroch stavebníctva.

Integrácia nebude mať vplyv na obchodné názvy spoločností EUROVIA SK, a.s. a SMS a.s. Tieto si naďalej zachovajú svoje obchodné mená, značku a právnu subjektivitu.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica