03.06.2022 Reportáže z průmyslu 03/2022 - rozhovor s riaditeľom spoločnosti

Spoločnosť SMS a.s. patrí od roku 2022 do skupiny Vinci Construction CS. Prečítajte si najnovší rozhovor s riaditeľom SMS, Ing. Daliborom Novotným, pre časopis Reportáže z průmyslu, nielen o spojení so skupinou Eurovia CS ale aj, ako sa naša spoločnosť vyrovnáva so súčasným dramatickým nárastom cien.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica