23.05.2022 INŽINIERSKE STAVBY 02/2022 - I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, I. úsek

Nový článok o realizácií stavby, ktorá je pokračovaním projektu "I/66 Brezno - obchvat, I. etapa" realizovanom v dĺžke 2,542 km, ktorý začína na existujúcej ceste I/66 smerujúcej od Banskej Bystrice do Brezna a je situovaný v priestore, resp. v koridore medzi areálom bývalej Mostárne Brezno a jestvujúcou železničnou traťou, kde na kruhovom objazde Mazorníkovo došlo k napojeniu na cestu II/529 a slúži k dobudovaniu ďalšej časti obchvatu mesta Brezno.

Viac o stavbe "I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, I. úsek" si môžete prečítať v článku pre časopis INŽINIERSKE STAVBY 02/2022.

Aktuality / 23.05.2022 INŽINIERSKE STAVBY 02/2022 - I/66 Brezno

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica