Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou v Piešťanoch

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad diaľnicou v Piešťanoch
Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Investor: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Piešťany, Trnavský kraj
Project manager: Ján Bedrich
Doba realizácie: 08/2021 – 05/2022

Objekty stavby:

  • 201-00 Most na ceste II/499 nad diaľnicou D1 v Piešťanoch
  • SO 101-00 Úprava komunikácie II/499

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Piešťany.

Rekonštrukcia mosta spočíva v odstránení existujúceho záchytného zariadenia, oceľového zábradlia, mostných odvodňovačov, mostných záverov pri opore č. 1 a 4, vybúranie ríms, vyfrézovanie vozovky a spádovej vrstvy betónu. Vybúrali sa aj záverné stienky s prechodovými doskami. Tieto odstránené konštrukcie sa následne nahrádzajú za  nový spádový betón, nahrádzajú sa za nové záverné stienky s prechodovými doskami, obnoví sa izolácia na moste, taktiež rímsy, následne sanácia pôvodnej nosnej konštrukcie, krajných opôr a medziľahlých pilierov, zrealizujú sa nové prechodové bloky za rímsami, obnoví sa mostné vybavenie - zábradlie/zvodidlo. Pribudnú schodiská pri oboch oporách. Na záver sa prečistí okolie mosta.

Realizácia prebieha v III fázach výstavby.

I. Etapa – ľavá strana mosta

II. Etapa – pravá strana mosta

III. Etapa – sanácie podhľadov mosta na spodnej stavbe vrátane prác nad diaľnicou D1

Termín zahájenia prác: 02.08.2021

Predpokladaný termín dokončenia prác: 17.12.2021.

Stavebné práce na moste sú realizované cez deň i noc.

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M4686 na ceste II/499 nad

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica