Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský potok pred obcou Úhorná

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697cez horský potok pred obcou Úhorná
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Investor: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Úhorná, okres Gelnica, Košický kraj
Doba realizácie: 10/2021 – 05/2022
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7317 a M7697 cez horský p

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica