15.10.2021 Reportáže z průmyslu 06/2021 - rozhovor s riaditeľom spoločnosti

Napriek pandémii sme minulý rok dokončili niekoľko projektov, ktoré mali okrem iného vplyv na skvalitnenie dopravy na Slovensku.
O tých najvýznamnejších hovorí riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Dalibor Novotný v rozhovore pre Reportáže z priemyslu. Vďaka čomu sa spoločnosti podarilo zefektívniť riadenie a komunikáciu s projekt manažérmi? A na akých projektoch spoločnosť aktuálne pracuje? Nielen o tom, ale aj o ďalších novinkách v celkovom dianí firmy je rozhovor pre časopis Reportáže z průmyslu 06/2021.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica