Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľanovianka

Názov stavby: Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľanovianka
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Project manager: Ing. Ján Žubretovský
Doba realizácie: 08/2021 – 11/2021, 04/2022 – 06/2022

Rozsah prác tohto projektu je rekonštrukcia a výmena komplet celého mostného zvršku vrátane odvodnenia mosta. Spodná stavba v celom rozsahu spadá pod sanáciu, kde je zahrnutá aj úprava vodného toku a spevnenie opôr mosta.

Realizované práce:

  • Vybudovanie stredového deliaceho pásu SDP v dĺžke 40 m(cez SDP je dočasne odklonená doprava)
  • Odstránenie živičných krytov vozovky v jednom profile
  • Odbúranie spádového betónu NK
  • Odbúranie rímsy pravej a strednej
  • Realizácia nového spádového betónu
  • Realizácia nových izolácií
  • Realizácia nových ríms
  • Pokládka nových živičných krytov vozovky
  • Osadenie nových bezpečnostných prvkov dopravy (zvodidlá, zábradlia
  • Realizácia nových obslužných schodísk mosta

Práce na rekonštrukcii sa realizujú v dvoch etapách. 1. etapa zahŕňa realizáciu SDP a 1 profil diaľnice smer LM – PO. Pracovný režim je zmluvne nadstavený na 7 dní v týždni. Projekt je naplánovaný v zmysle zmluvy na 141 dní realizácie.

DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan
DOPRAVNÉ STAVBY / Oprava diaľničného mosta D1-217 cez potok Iľan

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica