31.05.2021 Priemysel Dnes 03/2021 - rozhovor s výrobným riaditeľom SMS

SMS a.s. - odborník na realizáciu dopravnej infraštruktúry a vodohospodárskych stavieb

Prečítajte si najnovší rozhovor s našim výrobným riaditeľom Davidom Čápom pre časopis Priemysel Dnes 03/2021, o zhodnotení roka 2020, aktuálnych projektoch, ochrane životného prostredia a o plánoch SMS na najbližšie obdobie.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica