14.05.2021 INŽINIERSKE STAVBY 02/2021 - I/51 Levice - most

Projekt „Cesta I/51 Levice – most ev. č. 51-146“ rieši najmä rekonštrukciu mostného objektu. Most prevádza štátnu cestu I. triedy I/51 ponad trať ŽSR v km 0,312 a miestne komunikácie, ulice Železničná a Nádražný rad. Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Levice na ceste I/51 v smeroch Kalná – Levice centrum. Účelom rekonštrukčných prác na moste bolo zabránenie degradácie konštrukcie mosta, ktorá je spôsobovaná najmä nevyhovujúcim stavom mostného zvršku, ktorý bol na hranici svojej životnosti. Opravou sa zvýšila zaťažiteľnosť konštrukcie mosta, opravil sa systém odvodnenia, ktorý bol nefunkčný, o 0,5 m sa rozšírila vozovka na moste.

Článok o tejto stavbe pre časopis INŽINIERSKE STAVBY, ktorý pripravil náš projektový manažér Ján Bedrich, si môžete prečítať tu:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica