Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4, Nemecká

Názov stavby: Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4, Nemecká

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Investor: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Nemecká-Hubová, Banskobystrický kraj

Doba realizácie: 04/2020 – 07/2021


Mostný objekt premosťuje rieku Hron nad obcou Nemecká. Prevádzaná komunikácia je cesta III. triedy 2379. Stavba sa nachádza v extraviláne obce.

Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2379-4 ponad rieku Hron pred obcou Nemecká. Jedná sa o existujúci mostný objekt, ktorý sa nachádza katastrálnom území obce Nemecká na ceste III/2379. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, mostného zvršku, príslušenstva a záchytných bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahujúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií.

Realizáciou prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode – motoristov aj chodcov. Po riadnom a úplnom zrealizovaní prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

.
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,
DOPRAVNÉ STAVBY / Most cez Hron na ceste III/2379 ev. č. 2379-4,

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica