18.11.2020 INŽINIERSKE STAVBY 06/2020 - Považany - kanalizácia

SMS a.s. uzatvorila v novembri 2019 zmluvu s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a.s., na realizáciu diela líniovej stavby Považany - kanalizácia. Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je preto návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové Mesto nad Váhom.

Článok o tejto stavbe pre časopis INŽINIERSKE STAVBY, ktorý pripravil náš projektový manažér Ing. Slavko Pavlovský, si môžete prečítať tu:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica