03.11.2020 Polročná analýza slovenského stavebníctva H2/2020

Výsledky tradičnej Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2020 spracované spoločnosťou CEEC Research, na ktorej vzniku sa podieľala i naša spoločnosť SMS a.s.

"V tomto roku vplyvom korona krízy a zmenou politického smerovania krajiny cítiť úbytok nových zákaziek najmä v dopravnom staviteľstve. Predpokladám, že na jeseň tohto roka sa rozbehnú verejné obstarávania na nové stavby tak, aby sa v priebehu roka 2021 neocitla väčšina
stavebných spoločností v hlbokej kríze pre nedostatok práce. Naša spoločnosť ukončí tento rok v súlade s plánom, čiže nás – aspoň čo sa obratov týka – kríza nezasiahla. Verím, že vláda sa pokúsi oživiť ekonomiku v nasledujúcom období práve investíciami do veľkých infraštruktúrnych projektov."
Ing. Dalibor Novotný
Riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS a.s.

Príspevok riaditeľa SMS a.s., Ing. Novotného, nájdete na strane č. 8, 17, 21 a 25.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica