10.09.2020 INŽINIERSKE STAVBY 04/2020 - Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové)

SMS a.s. uzatvorila v roku 2019 kontrakt s Trenčianskym samosprávnym krajom na stavbu s názvom "Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - etapa č. 1, ktorú sme si prevzali ešte v auguste minulého roka. Stavba má dĺžku 3,59 km so začiatkom úseku v km 0,00 v križovatke s cestou II/507 a okrem samotnej cesty bude zahŕňať aj rekonštrukciu troch mostných objektov SO 201, SO 202 a SO203.

Článok o tejto stavbe pre časopis INŽINIERSKE STAVBY, ktorý pripravil náš projektový manažér Ing. Maroš Macháček, si môžete prečítať tu:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica