14.05.2020 INŽINIERSKE STAVBY 02/2020 - Projekt a rekonštrukcia mosta na Moskovskej triede v Košiciach

14.05.2020;INŽINIERSKE STAVBY 02/2020

Autori článku zo spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., sa podieľali na vypracovaní dokumentácie na stavebné povolenie na realizáciu rekonštrukcie mosta na Moskovskej triede v Košiciach. Objekt rekonštruovala naša spoločnosť SMS a.s. pod vedením nášho manažéra projektu a neskôr vedúceho regionálneho závodu "Východ", Ing. Igora Baláža. Objednávateľom projektu a investorom stavby bolo Mesto Košice. V článku sa venujú opisu prípravy projektu a priebehu rekonštrukcie mostného objektu.

http://www.stavbymostov.sk/--6-366-mostny-objekt-trieda-kvp---moskovska-trieda---rekonstrukcia-kosice

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica