06.05.2020 Polročná analýza slovenského stavebníctva H1/2020

Výsledky tradičnej Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracované spoločnosťou CEEC Research.

Vzhľadom k súčasnej situácii je časť analýzy venovaná dopadom COVID-19 na stavebné a projektové spoločnosti. Analýza sa venuje predovšetkým dopadom v oblasti financií a dopadom na každodennú činnosť spoločností. Táto analýza ale tiež zahŕňa tradičné dáta ohľadom vývoja stavebného trhu a trhu projektových prác, vývoja zákaziek spoločností a vyťaženosti ich kapacít. V súvislosti s februárovými voľbami sa tiež venuje oblastiam, na ktoré by sa mala nová vláda predovšetkým zamerať a aké kroky z jej strany môžu najviac podporiť slovenské stavebníctvo.

Príspevok riaditeľa SMS a.s., Ing. Novotného, nájdete na strane č. 6, 15, 19, 22 a 25. wink

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica