16.03.2020 Opatrenia proti šíreniu COVID-19 - stavby

Z dôvodu výskytu koronavírusu SARS-CoV-2 (COVID-19) na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné v rámci riadenia výroby a výstavby prijať neodkladné preventívne opatrenia za účelom zníženia rizika možného šírenia nákazy koronavírusom COVID-19.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica