Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov; 2. Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou; 3. Rekonštrukcia mostných objektov (Podvažie ev.č. 507 - 092)

Názov stavby: Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov; 2. Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou; 3. Rekonštrukcia mostných objektov (Podvažie ev.č. 507 - 092)

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Investor: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: SMS a.s. – Regionálny závod „SEVER“

Miesto realizácie: Čertov, Lazy pod Makytou, Podvažie

Doba realizácie: 03/2020 - 12/2020

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica