09.09.2019 INŽINIERSKE STAVBY 04/2019 - D1 Budimír - Bidovce

09.09.2019;INŽINIERSKE STAVBY 04/2019

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľníc a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca - Košické Olšany, vytvorí predpoklad na kompletný juhovýchodný obchvat mesta Košice.

Prečítajte si článok o výstavbe mostov na úseku D1 Budimír - Bidovce, ktorého bola SMS a.s. súčasťou a pre spoločnosť SKANSKA SK, a.s. sme vybudovali tri mostné objekty.

http://www.stavbymostov.sk/--6-339-dialnica-d1-budimir---bidovce

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica