04.11.2019 Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2019

Spoločnosť CEEC Research prináša záverečnú kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva pre rok 2019.
V štúdii medzi 100 kľúčovými predstaviteľmi stavebných spoločností prezentuje svoj pohľad na slovenské stavebníctvo aj náš riaditeľ Ing. Dalibor Novotný. (str. 12)

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica