Levice I/51 most ev. č. 51-146

Levice I/51 most ev. č. 51-146

Jedná sa o rekonštrukciu 12-poľového trámového mosta so ŽB spriahajúcou doskou, s dvoma krajnými podperami a 11-timi dvojicami pilierov. Mostný objekt sa nachádza v staničnom obvode železničnej stanice Levice, kde prekračuje tri koľaje. Ďalej mostný objekt preklenuje dve miestne komunikácie. Pod mostom sa  nachádzajú súkromné pozemky využívané ako záhrady, skladovacie plochy, verejné priestranstvá a elektrická rozvodná trafostanica.

DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice
DOPRAVNÉ STAVBY / Levice

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica