I/18-389 Poprad most

Objednávate─ż: STRABAG s.r.o.
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotovite─ż:  SMS a.s. - Regionálny závod „VÝCHOD“
Miesto realizácie: Poprad, Prešovský kraj
Doba realizácie: 04/2019 – 10/2019

Charakteristika priebehu rekonštrukcie:

Cie─żom stavby je rekonštrukcia mosta a pri─żahlej cesty a tým aj zvýšenie bezpe─Źnosti cestnej premávky ako aj zvýšenie ┼żivotnosti mosta. Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa

skvalitní plynulos┼ą a bezpe─Źnos┼ą cestnej premávky v danom území.

Rozsah stavby bol daný po┼żiadavkami SSC IVSC a pozostáva z nasledovných stavebných úprav:

  • Rekonštrukcia mosta I/18-389
  • Výmena obrusnej vrstvy vozovky a cestného zvodidla na d─║┼żke cca 100,00m
  • Rekonštrukcia opevnenia brehov koryta rieky Poprad pod mostom

SO 100-00 Úprava cesty I/18

Úprava cesty na d─║┼żke 100,00m. Úprava cesty spo─Źíva vo výmene obrusnej vrstvy vozovky v hrúbke 40 mm. Výmena bude prebieha┼ą v dvoch etapách- po poloviciach s vyu┼żitím svetelnej signalizácie. Najprv sa odfrézuje kryt vozovky v hrúbke 40 mm. Následne sa povrch o─Źistí, nastrieka sa spojovacím postrekom a polo┼żí sa nový asfaltový kryt hrúbky 40mm. Sú─Źas┼ąou úpravy je aj výmena cestného zvodidla s úrov┼łou zachytenia H1 na celej d─║┼żke upravovaného úseku. Rekonštrukcia nadväzuje na rekonštrukciu mosta I/18-389, preto je nutné práce zosynchronizova┼ą s jeho rekonštrukciou.

SO 200-00 Rekonštrukcia mosta ─Ź.18-389 v km 603,716

Uvedený mostný objekt sa nachádza na štátnej ceste I/18 v km 603,716 v intraviláne mesta Poprad ponad rovnomennú rieku Poprad . Komunikácia na moste je kategórie C9,5/60 smerovo nerozdelená. Smerovo je komunikácia vedená v priamom úseku, výškovo je komunikácia v rovine. Mostný objekt premos┼ąuje rieku Poprad a je jednopo─żový. Krí┼żenie je pod uhlom 55°. Most je navrhnutý ako trámový z 9 ks predpätých nosníkov I-62 d─║┼żky 26,96m prosto ulo┼żených na gravita─Źných oporách cez oce─żové lo┼żiská. Spodná stavba je monolitická masívna tvorená gravita─Źnými oporami.

SO 400-00 Rekonštrukcia opevnenia svahov koryta rieky Poprad

Úprava svahov toku je podmienená rekonštrukciou mostného objektu, ktorý je situovaný

v intraviláne mesta Poprad na ceste I/18 v km 603,716. Pod rekonštruovaným mestom sa nachádza kamenné opevnenie svahov, ktoré je z ─Źasti odplavené, taktie┼ż zais┼ąovacie pätky v toku sú odplavené.

Ú─Źelom daného objektu je ochrana spodnej stavby mosta. Úprava potoka sa bude realizova┼ą v d─║┼żke 22,0 m na pravom brehu a 28,0m na ─żavom brehu. Rekonštrukcia mô┼że prebehnú┼ą naraz na oboch stranách, pod─ża kapacít realizátora. Najprv sa rozoberie existujúce opevnenie z lomového kame┼ła. Po úprave terénu sa najprv osadia do toku prefabrikované zais┼ąovacie pätky rozmeru 0,60x0,80m, d─║┼żky 2,0m. Tieto pätky je nutné navzájom

poprepája┼ą, aby boli odolnejšie vo─Źi odplaveniu. Na upravený terén svahu sa osadí lomový kame┼ł hrúbky 0,30m do betónového lô┼żka C16/20 hrúbky 0,20m. Dno rieky Poprad ostáva nezmenené v pôvodnom stave bez opevnenia.

DOPRAVNÉ STAVBY / I/18-389 Poprad most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/18-389 Poprad most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/18-389 Poprad most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/18-389 Poprad most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/18-389 Poprad most

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica