01.02.2019 Získanie Pečate "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 2018"

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS) udelila spoločnosti SMS a.s. pečať spoľahlivosti 2018 na základe hodnotenia od obstarávateľov, ako 100% spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní. Ďakujeme.

Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Komplexné hodnotenia v slovenskom hospodárstve spoločnosť SIMS spracováva a následne ich zohľadňujeme v skóringových a ratingových profiloch hodnotených spoločností v hodnotiacom systéme.

V roku 2018 sa do verejného obstarávania aktívne zapojilo 11.381 subjektov, pričom hodnotenie 100% spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní získalo len 17,17 % z nich.  (1.954 subjektov)

Aj SMS a.s. patrí medzi spoločnosti, ktoré boli hodnotené ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť našich obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov do ktorých sa zapájame.

Hodnotenie zároveň poukazuje na to, že podnikatelia a verejná správa môžu spolu fungovať transparentne, korektne a spoľahlivo.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica