Článok pre časopis INŽINIERSKE STAVBY 06/2018 - Aglomerácia Valaská

16.11.2018;INŽINIERSKE STAVBY 06/2018

Od septembra 2017 realizuje spoločnosť SMS a.s., spolu s našimi partnermi v združení stavbu Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV s plánovaným termínom ukončenia na konci roka 2020. Ako aj pri ostatných stavbách podobného charakteru, aj v tomto prípade sa financovanie realizuje zo zdrojov Európskej únie z OP Kvalita životného prostredia. Investorom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese Brezno.

Prečítajte si článok o vybudovaní novej kanalizácie a ČOV v obci Hronec a dobudovaní kanalizácie a ČOV v obci Valaská, ktorý pre časopis INŽINIERSKE STAVBY napísal náš projektový manažér Ing. František Kaššai.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica