05.03.2018 Získanie Pečate "Stabilný podnik 2018"

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. udelila spoločnosti SMS a.s. pečať "Stabilný podnik 2018" na základe výsledkov hodnotenia v hodnotiacom a informačnom systéme SIMS. Pre rok 2018 bola spoločnosť SMS a.s. vyhodnotená ako stabilný podnik so zahraničným vlastníkom s dlhšou ako 20 ročnou tradíciou. Ďakujeme.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica