VINCI PROTIKORUPČNÝ KÓDEX

"Náš manifest podporuje dodržiavanie etických princípov. Naša etická charta definuje pravidlá správania, ktoré sú povinné pre všetky naše podniky a všetkých našich pracovníkov. Boj proti korupcii je jedným z najdôležitejších z týchto princípov. Úlohou každého pracovníka skupiny VINCI nie je iba osvojiť si bezúhonné spôsoby správania, ale tiež podieľať sa v rámci svojich činností na preventívnom protikorupčnom mechanizme." Xavier Huillard, predseda-generálny riaditeľ spoločnosti VINCI

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica