VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy

Názov stavby: VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy 

Objednávateľ/Investor: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Zhotoviteľ: SMS a.s. – Regionálny závod STRED 

Miesto realizácie: Pribylina – Račková dolina 

Doba realizácie: 06/2018 – 12/2018

.

Charakteristika:

Účelom stavebných úprav na toku Račková je zastavenie deštruktivnych procesov prebiehajucich na vodnom diele, zaistenie kompletnej rekonštrukcie objektu a tým dosiahnutie plnohodnotnej funkčnosti a bezpečnosti objektu prehrádzky.

Postup realizácie rekonštrukcie:

 - Odstránenie drevín

- Odvodnenie vývaru a prevedenie potoka

- Rekonštrukcia objektu prehrádzky

POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy
POZEMNÉ STAVBY / VN RAČKOVÁ, stavebné úpravy

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica