11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017 a ocenenia Ministerstva dopravy a výstavby SR

Dňa 11. apríla 2018 sa konal Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 23. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017, kde naša stavba Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), ktorú SMS a.s. realizovala v združení so spoločnosťami EUROVIA SK, a.s. a HOCHTIEF CZ, a.s., získala dve ocenenia: Hlavnú cenu z titulu Stavba roka 2017 a Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos.

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík
Projektanti architektonickej časti:  Dopravoprojekt, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“, líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  254,9 mil. €
Doba výstavby:  06/2014 – 11/2017

Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité. Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá  križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.

Stavba roka 2017 – hlavná cena a Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR

Ceny udelené odbornou porotou za: 

  • unikátne riešenie stĺporadia na estakáde z hľadiska vplyvu na životné prostredie, a ochrany  vtáctva žijúceho v okolí priehrady a estakády,
  • odľahčenie dopravy na obchvate Žiliny,
  • riešenie celej estakády v dĺžke 1,5 km ako jedného dilatačného celku s najdlhšími mostnými závermi doposiaľ použitými na Slovensku,
  • výstavbu tunelov využitím stredovej jamy umožňujúcej razenie oboch tunelov v šiestich čelbách súčasne,
  • zvládnutie zakladania až 4 m pod hladinou Hričovskej priehrady,
  • použitie mobilných zvodidiel, umožňujúcich vjazd vozidiel záchrannej služby do oboch tunelov z ktorejkoľvek strany hneď po automatickom zastavení prevádzky,
  • unikátne riešenie a kotvenie svahov až pod uhlom 75°, z dôvodu ochrany prírody a majetku.

http://www.stavbaroka.eu/portfolio/vyhlasenie-vysledkov-2017/

https://www.facebook.com/stavbymostov.sk/posts/1599208453530331

Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017
Aktuality / 11.04.2018 Získanie ocenenia STAVBA ROKA 2017

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica